วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ตารางสอน        เวลา
วัน
                           
8.30-9.30

9.30-10.30

10.30-11.30
               
11.30-12.30      

12.30-13.30

13.30-14.30


14.30-15.30

จันทร์

ภาษาไทย
 ( ป.๒ )

 ภาษาไทย
      ( ป.๓ )


อังคาร
ภาษาไทย
  ( ป.๒ )  ภาษาไทย
      ( ป.๓ )


พุธ

 ภาษาไทย
   ( ป.๒ )

  ภาษาไทย
   ( ป. ๓ )

 พักเที่ยง
พฤหัสบดี


ภาษาไทย
 ( ป.๒ )
  ภาษาไทย
   ( เสริม )
      ป.๒


ศุกร์


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น