วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2555

วันจันทร์ ที่ 11 เดือน มิถุนายน

-รดน้ำแปลงผัก
-ทำความสะอาดห้องวิชาการ
-สอนภาษาไทย ป.2
-ช่วยครูพี่เลี้ยงตกแต่งห้อง ป.3
-ตักอาหารกลางวัน
-ช่วยงานห้องวิชาการ
-ซ้อมกีฬาและพาเหรด

วันศุกร์ ที่ 8 เดือน มิถุนายน

-คุมนักเรียนทำความสะอาด
-คุมแถวหน้าเสาธง
-ช่วยคุมเด็กอนุบาล
-ช่วยงานครูพี่เลี้ยง
-ตักอาหารกลางวัน
-ซ้อมกีฬาและพาเหรด
-คุมแถวกลับบ้าน

วันพฤหัสบดี ที่ 7 เดือน มิถุนายน

-คุมแถวหน้าเสาธง
-กิจกรรมภาษาไทย
-สอนภาษาไทย ป.2
-ตักอาหารกลางวัน
-ช่วยขายของห้องสหกรณ์
-สอนภาษาไทยเสริม ป.3
-จัดทำหนังสือห้องสหกรณ์
-ซ้อมกีฬาและพาเหรด

วันพุธ ที่ 6 เดือน มิถุนายน

- ประชุม กยศ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

วันอังคาร ที่ 5 เดือน มิถุนายน

-ต้อนรับนักเรียนหน้าประตู
-คุมนักเรียนทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน
-คุมแถวหน้าเสาธง
-สอนภาษาไทย ป.2
-ตักอาหารกลางวัน
-สอนภาษาไทยเสริม ป.3
-ซ้อมกืฬาและพาเหรด

วันจัทร์ ที่ 4 เดือน มิถุนายน

-โรงเรียนปิด

วันศุกร์ ที่ 1 เดือน มิถุนายน

-คุมเด็กทำความสะอาด
-ศึกษาข้อมูลโรงเรียน
-ตักอาหารกลางวัน
-ช่วยงานห้องพักครู
-กิจกรรมซ้อมกืฬา

วันพฤหัสบดี ที่ 31 เดือน พฤษภาคม

-คุมแถวหน้าเสาธง
-ทำความสะอาดห้องพักครู
-สอนภาษไทย ป.2
-ตักอาหารกลางวัน
-ช่วยขายของห้องสหกรณ์
-สอนภาษาไทยเสริม ป.2
-คุมแถวกลับบ้าน

วันพุธ ที่ 30 เดือน พฤษภาคม


- ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
- สอนภาษาไทย ป.1
- ช่วยคุมนักเรียนแทนครูพี่เลี้ยง
-จัดอาหารกลางวันให้นักเรียน
- ซ้อมกีฬา
-คุมแถวกลับบ้าน

วันอังคารที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2555

วันอังคาร ที่ 29 เดือน พฤษภาคม


- ต้อนรับนักเรียนหน้าประตู
- ควบคุมการทำความสะอาดของนักเรียน
- ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
- สอนนักเรียนชั้นป.2
- ตักอาหารกลางวัน
-สอนภาษาไทยเสริม ป.3
- กิจกรรมซ้อมกีฬา
-คุมแถวกลับบ้าน

วันจันทร์ ที่ 28 เดือน พฤษภาคม


- คุมนักเรียนทำความสะอาด
- ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
- ช่วยจัดของห้องสหกรณ์
- ตักอาหารกลางวัน
- คัดเลือกนักกีฬาเนื่องด้วยในวันที่ 27-28 ทางโรงเรียนจะไปแข่งกีฬาเครือข่าย
-คุมนักเรียนกลับบ้าน

วันศุกร์ ที่ 25 เดือน พฤษภาคม


- ควบคุมการทำสะอาดของนักเรียนในบริเวณที่รับผิด
- เช็คของห้องสหกรณ์
- ช่วยงานห้องวิชาการ
- ช่วยสอนแทนครูพี่เลี้ยง ป 3
- ตักอาหารกลางวัน
- คุมแถวกลับบ้าน

วันพฤหัสบดี ที่ 24 เดือน พฤษภาคม


- ควบคุมนักเรียนทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน
- ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
- สอนนักเรียนชั้นป.2
- ตักอาหารกลางวัน
- ช่วยขายของห้องสหกรณ์
- สอนภาษาไทย ป 3
-คุมแถวกลับบ้าน

วันพุธ ที่ 23 เดือน พฤษภาคม


- คุมนักเรียนทำความสะอาด
- ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
- ทำกิจกรรมเต้นแอร์โรบิกหน้าเสาธงพร้อมนักเรียน
- ควบคุมความเรียบร้อยของนักเรียนเพื่อเตรียมการเลือกตั้งประธานนักเรียน
 - ตักอาหารกลางวันให้นักเรียน
- จัดทำสื่อ และแผนการสอน ในช่วงชั้นที่ 1
- ให้ครูพี่เลี้ยงตรวจดูแผน ครั้งที่ 1
-คุมแถวกลับบ้าน

วันอังคาร ที่ 22 เดือน พฤษภาคม

-ต้อนรับนักเรียนหน้าประตู
-กวาดห้องสหกรณ์
- ควบคุมนักเรียนทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน
- ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
- สอนนักเรียนชั้น ป.2
-ตักอาหารกลางวัน
- จัดบอรด์ จัดป้ายนิเทศน์ เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ประธานนักเรียน
-คุมแถวกลับบ้าน

วันจันทร์ ที่ 21 เดือน พฤษภาคม

-คุมนักเรียนหน้าเสาธง
-เช็คของห้องสหกรณ์
-ช่วยงานครูพี่เลี้ยง
-ตักอาหารกลางวัน
-ช่วยขายของห้องสหกรณ์
-สอนภาษาไทยเสริม ป 3

วันศุกร์ ที่ 18 เดือน พฤษภาคม


- ควบคุมการทำความสะอาดของนักเรียนในส่วนที่รับผิดชอบ
- ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
-ทำความสะอาดห้องสหกรณ์
- ทำสื่อการสอน พร้อมทั้งศึกษาการจัดทำแผนการสอนให้สอดคล้องกับโรงเรียน
- ช่วยงานครูพี่เลี้ยง
- ตักอาหารกลางวัน
-สอนภาษาไทย ป 2

วันพฤหัสบดี ที่ 17 เดือน พฤษภาคม


- ควบคุมแถวของนักเรียน
- ร่วมประชุมกับคณะครูในเรื่องการจัดอาหารกลางของนักเรียน
- เช็คอุปกรณ์การเรียน การสอน พร้อมทั้งแจก เครื่องแบบชุดนักเรียน
-ตักอาหารกลางวัน
-สอนวิชาภาษาไทย ชั้น ป 3

วันพุธ ที่ 16 เดือน พฤษภาคม


- ควบคุมการทำความสะอาดของนักเรียน
- คุมแถวหน้าเสาธง
- จัดทำแบบบันทึกรายชื่อของนักเรียนในช่วงชั้นที่ 3
-ตักอาหารกลางวัน

วันอังคาร ที่ 15 เดือน พฤษภาคม

-คุมนักเรียนทำความสะอาด
-ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
-ประชุมกับคณะครู ในเรื่องการจัดเวรประจำวัน
- พบปะ พูดคุย แนะนำตัว กับนักเรียนชั้น ป.2

วันจันทร์ ที่ 14 เดือน พฤษภาคม


เปิดเทอมวันแรกของโรงเรียนบ้านสระบัว ในวันนี้ดิฉันได้ไปพบปะกับคุณครูในช่วงชั้นที่ 1 พร้อมรับตารางสอน และได้แนะนำตัวทำความรู้จักกับครูในช่วงชั้นที่ 1