วันอังคารที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2555

วันพุธ ที่ 23 เดือน พฤษภาคม


- คุมนักเรียนทำความสะอาด
- ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
- ทำกิจกรรมเต้นแอร์โรบิกหน้าเสาธงพร้อมนักเรียน
- ควบคุมความเรียบร้อยของนักเรียนเพื่อเตรียมการเลือกตั้งประธานนักเรียน
 - ตักอาหารกลางวันให้นักเรียน
- จัดทำสื่อ และแผนการสอน ในช่วงชั้นที่ 1
- ให้ครูพี่เลี้ยงตรวจดูแผน ครั้งที่ 1
-คุมแถวกลับบ้าน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น