วันอังคารที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2555

วันจันทร์ ที่ 21 เดือน พฤษภาคม

-คุมนักเรียนหน้าเสาธง
-เช็คของห้องสหกรณ์
-ช่วยงานครูพี่เลี้ยง
-ตักอาหารกลางวัน
-ช่วยขายของห้องสหกรณ์
-สอนภาษาไทยเสริม ป 3

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น