วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2555

วันศุกร์ ที่ 1 เดือน มิถุนายน

-คุมเด็กทำความสะอาด
-ศึกษาข้อมูลโรงเรียน
-ตักอาหารกลางวัน
-ช่วยงานห้องพักครู
-กิจกรรมซ้อมกืฬา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น