วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2555

วันจันทร์ ที่ 11 เดือน มิถุนายน

-รดน้ำแปลงผัก
-ทำความสะอาดห้องวิชาการ
-สอนภาษาไทย ป.2
-ช่วยครูพี่เลี้ยงตกแต่งห้อง ป.3
-ตักอาหารกลางวัน
-ช่วยงานห้องวิชาการ
-ซ้อมกีฬาและพาเหรด

วันศุกร์ ที่ 8 เดือน มิถุนายน

-คุมนักเรียนทำความสะอาด
-คุมแถวหน้าเสาธง
-ช่วยคุมเด็กอนุบาล
-ช่วยงานครูพี่เลี้ยง
-ตักอาหารกลางวัน
-ซ้อมกีฬาและพาเหรด
-คุมแถวกลับบ้าน

วันพฤหัสบดี ที่ 7 เดือน มิถุนายน

-คุมแถวหน้าเสาธง
-กิจกรรมภาษาไทย
-สอนภาษาไทย ป.2
-ตักอาหารกลางวัน
-ช่วยขายของห้องสหกรณ์
-สอนภาษาไทยเสริม ป.3
-จัดทำหนังสือห้องสหกรณ์
-ซ้อมกีฬาและพาเหรด

วันพุธ ที่ 6 เดือน มิถุนายน

- ประชุม กยศ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

วันอังคาร ที่ 5 เดือน มิถุนายน

-ต้อนรับนักเรียนหน้าประตู
-คุมนักเรียนทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน
-คุมแถวหน้าเสาธง
-สอนภาษาไทย ป.2
-ตักอาหารกลางวัน
-สอนภาษาไทยเสริม ป.3
-ซ้อมกืฬาและพาเหรด

วันจัทร์ ที่ 4 เดือน มิถุนายน

-โรงเรียนปิด

วันศุกร์ ที่ 1 เดือน มิถุนายน

-คุมเด็กทำความสะอาด
-ศึกษาข้อมูลโรงเรียน
-ตักอาหารกลางวัน
-ช่วยงานห้องพักครู
-กิจกรรมซ้อมกืฬา