วันอังคารที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2555

วันอังคาร ที่ 15 เดือน พฤษภาคม

-คุมนักเรียนทำความสะอาด
-ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
-ประชุมกับคณะครู ในเรื่องการจัดเวรประจำวัน
- พบปะ พูดคุย แนะนำตัว กับนักเรียนชั้น ป.2

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น