วันอังคารที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2555

วันอังคาร ที่ 22 เดือน พฤษภาคม

-ต้อนรับนักเรียนหน้าประตู
-กวาดห้องสหกรณ์
- ควบคุมนักเรียนทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน
- ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
- สอนนักเรียนชั้น ป.2
-ตักอาหารกลางวัน
- จัดบอรด์ จัดป้ายนิเทศน์ เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ประธานนักเรียน
-คุมแถวกลับบ้าน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น