วันอังคารที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2555

วันพฤหัสบดี ที่ 17 เดือน พฤษภาคม


- ควบคุมแถวของนักเรียน
- ร่วมประชุมกับคณะครูในเรื่องการจัดอาหารกลางของนักเรียน
- เช็คอุปกรณ์การเรียน การสอน พร้อมทั้งแจก เครื่องแบบชุดนักเรียน
-ตักอาหารกลางวัน
-สอนวิชาภาษาไทย ชั้น ป 3

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น