วันอังคารที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2555

วันจันทร์ ที่ 28 เดือน พฤษภาคม


- คุมนักเรียนทำความสะอาด
- ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
- ช่วยจัดของห้องสหกรณ์
- ตักอาหารกลางวัน
- คัดเลือกนักกีฬาเนื่องด้วยในวันที่ 27-28 ทางโรงเรียนจะไปแข่งกีฬาเครือข่าย
-คุมนักเรียนกลับบ้าน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น