วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2555

วันพฤหัสบดี ที่ 7 เดือน มิถุนายน

-คุมแถวหน้าเสาธง
-กิจกรรมภาษาไทย
-สอนภาษาไทย ป.2
-ตักอาหารกลางวัน
-ช่วยขายของห้องสหกรณ์
-สอนภาษาไทยเสริม ป.3
-จัดทำหนังสือห้องสหกรณ์
-ซ้อมกีฬาและพาเหรด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น