วันอังคารที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2555

วันศุกร์ ที่ 18 เดือน พฤษภาคม


- ควบคุมการทำความสะอาดของนักเรียนในส่วนที่รับผิดชอบ
- ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
-ทำความสะอาดห้องสหกรณ์
- ทำสื่อการสอน พร้อมทั้งศึกษาการจัดทำแผนการสอนให้สอดคล้องกับโรงเรียน
- ช่วยงานครูพี่เลี้ยง
- ตักอาหารกลางวัน
-สอนภาษาไทย ป 2

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น